top of page

OM BØVERBRU IL

Bøverbru idrettslag ble stiftet den 28.juli i 1918. Lagets formål var å virke for utbredelse av fotball og friidrett, samt å fremme et kameratslig samvær. Som medlemmer kunne tas opp ethvert hederlig menneske som hadde fylt 16 år. Yngre medlemmer kunne opptas uten stemmerett.

Noen helt sikre opplysninger fra de første årene har vi ikke da protokollen fra stiftelsen har kommet bort. Likevel vet vi at de som tok initiativet til dannelse av et idrettslag var:Bernt Steffensrud, Hagbart Granlund, Olaf Olsen, Einar Moe, Håkon Halvorsrud, Aksel Halvorsrud, H. Laeskogen, Petter Kluften og Paul Graasten.

Medlemstallet har variert gjennom disse årene. Det var for eksempel 44 medlemmer i 1921, men i 1925 var det bare 2 som hadde betalt kontingent.

Laget har vært tilsluttet fotballkretsen fra 1926, friidrettskretsen fra 1927, skikretsen fra 1931, turnkretsen fra 1970, håndballkretsen fra 1975. Turn- og håndballgruppene hadde da vært innmeldt en kort periode før dette.

Året før stiftelsen ble idrettsplassen påbegynt. Den ble utvidet til internasjonale mål i 19 35. Den første banen hadde dekke av naturgrus, men i 1946 fikk den kulslaggdekke, og i 1971 ble nåværende gressdekke lagt.Det ble bygd klubbhytte først i 20-åra. Den ble erstattet av den nåværende sportshytta i 1976.

Laget har hatt 3 hoppbakker: Hvalbakken, Stangjordsbakken og Bergebakken.

Håndballbanen var ferdig i 1982. Treningsbane i 1987.

Bøverbru idrettslag har sammen med tre andre foreninger lagd lysløype fra Bøverbru til Granvang i 1969. Den har senere blitt forlenget til Sillongen. For tiden er noe av strekningen uten lys pga for dårlige stolper. Laget har også lagd lysløype fra idrettsplassen til Ottestad og inn i Reinsvolløypa der.

Felles for alle anlegg er at de er bygd med stor dugnadsinnsats og gaver fra Bøverbrus befolkning, kommunale bidrag og tippemidler. For tiden er det fotball - og håndballgruppa i Bøverbru som er aktiv. Det er stor aktivitet på idrettsplassen hele sesongen.

Det arrangeres også klubbrenn på ski med stor deltagelse.

Bøverbru 3.jpg
Bøverbru 1.jpg
Bøverbru 2.jpg

BLI MED I

VÅR KLUBB

Hat du lyst til å gå på ski, spille fotball eller prøve deg på triatlon? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss!

  • Facebook Bøverbru IL
  • Bøverbru IL Instagram
bottom of page