top of page

BLI MED I VÅR KLUBB

Vi vil gjerne ha flere medlemmer i Bøverbru idrettslag!

Priser:

Familiemedlemsskap            kr:   500,-

Aktiv 6-12år                            kr:   150,-

Aktiv over 12år                       kr:   300,-

Støttemedlemskap               kr:   valgfrittbeløp

 

Husk å skrive navnet på alle som kontingenten gjelder for i meldingsfeltet.

Betalingsinfo:

Mottaker: Bøverbru Idrettslag

Konto:       2050 09 54400

Navnet på den eller de betalingen gjelder for.

Før opp alle navnene på familiemedlemsskap og støttemedlemsskap.

Her finner du fakturaen som er sendt til alle husstander på Bøverbru:

FAKTURA
BØVERBRU IL
Image by Daniel Llorente
  • Facebook Bøverbru IL
  • Bøverbru IL Instagram
bottom of page